החברה הכלכלית

מנכ"ל החברה:  בני סעד      
טלפון: 09-8971185               
פקס: 153-9-8971185                       
דוא"ל: beni_s@kfar-yona.org.il                                              
כתובת: חניון הקניון (כניסה מרחוב הרצל 13).

מנה"ח ומזכירת החברה הכלכלית: נעמה רבהייב 
טלפון: 09-8971150
דוא"ל: naama@kfar-yona.org.il

 

מטרות החברה הכלכלית:

-  לפתח את התעשייה, המלאכה, המסחר והמגורים בתחום המועצה.
-  ליזום, לפתח לבנות, ולנהל נכסים עירוניים ופרויקטים לרווחת תושבי המועצה, לרבות פרויקטים בתחום התיירות,  נופש, בנייה, בידור, אומנות, ספורט, חינוך תרבות ורווחה.
-  לפתח מקורות תעסוקה לתושבי המועצה.
-  לבצע פעולות שמירה, אבטחה ובטחון בתחום המועצה.

חברי דירקטוריון החברה: 

 

שם

תפקיד

אפי דרעי ראש העיר
יעל חן נחמן סגנית ומ"מ ראש העיר
דוד ששון חבר מועצה
מיטל יצחקי טולדנו חברת מועצה
שושי כחלון כידור חברת מועצה
ליהי איינס חברת מועצה
דני לוין מזכיר המועצה
שלום רוזנברג מהנדס המועצה
יחזקאל יחזקאל  גזבר המועצה
חדווה וינרסקי פרץ נציגת ציבור
ישראלה רוזן
רמי מראלי

נציגת ציבור       
נציג ציבור

 

 

 

תקנון החברה הכלכלית

מצגת פעילות החברה הכלכלית

תמונות פרוייקטים בביצוע החברה הכלכלית

פרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון

פרוטוקול ועדת כספים

פרוטוקולים של ועדת מכרזים

דוחות כספיים

תכניות עבודה בחברה הכלכלית

מתחם יצחקי

מקב"ת ינוב

© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים