אגף החינוך

מספר טלפון: 09-8971144
מספר פקס:  09-8971179
כתובת: רח' הרצל  , כפר יונה

שעות קבלת קהל:

קבלת קהל באגף החינוך:
בימים א', ב', ד' בין השעות 08:30-12:00
וביום ג' בין השעות 16:00-18:00.
פגישות עם מנהלי האגף יש לתאם מראש

מענה טלפוני באגף החינוך:
בימים א', ב', ד',  בין השעות 12:30-14:30
וביום ג' בין השעות 08:00-12:00 .

אגף החינוך מתווה מדיניות לאור האני מאמין היישובי תוך התייעצות עם אנשי מקצוע מבפנים ומבחוץ ועל בסיס שיתוף פעולה ודיאלוג מתמשך עם מנהלי ומפקחי בתי ספר, הגננות והמפקחות על הגנים ועם המדריכים המחוזיים. כל זאת תוך שימת דגש להתפתחויות בשדה החינוך בישראל ובעולם כולו.

מחויבותנו היא  ליצור במהלך גיבוש העמדות : מחויבות קהילתית,שילוב מרבי בין האספקט הניהולי - אדמיניסטרטיבי לתוכני – חינוכי, יצירת תשתיות, דאגה להצטיידות ורכישות, מתן שירותי הסעה, וכמובן יוזמה ומעורבות  בסוגיות חינוכיות. כל זאת אנו עושים בכדי  לעצב ולשפר באופן מתמיד את מערכת החינוך בישוב. 

העוסקים במלאכה:

מנהלת אגף  החינוך - גב' אסנת חכמון

osnath@kfar-yona.org.il

תחומי אחריות מנהלת האגף:

1. תקצוב ( בכלל זה מדיניות בנושא אגרות חינוך )
2. כוח אדם באגף .
3. רישום ושיבוץ יסודי ועל יסודי.
4. מעורבות בתכנון פדגוגי ואדמיניסטרטיבי.
5. קשרי גומלין פנים וחוץ.
6. מתערב ומעורב בכל הנושאים שאין בהם פגיעה בצנעת הפרט  הווה- אומר נוגע ברשות בנושאים הקשורים  לרווחה  ופסיכולוגיה . כמו כן נוגע אד - הוק או באופן מתמשך בנושאים  הדורשים  טיפול במחלקות השונות באגף החינוך.
7. נציג בוועדת שילוב יישובית עם גורמי משרד החינוך ומנהלי בית הספר.


מנהלת מחלקת קדם יסודי - גב' ריקה מלצר
טלפון: 09-8971144
rikaml@kfar-yona.org.il

מזכירת גני ילדים  – טל מורסיאנו
09-8971144
talm@kfar-yona.org.il

מזכירת גני ילדים  – ענת ראובן
09-8971144
anatr@kfar-yona.org.il

תחומי אחריות מנהלת מחלקת קדם יסודי:

1. גני הילדים בגילאי 3-6
2. גני חינוך מיוחד
3. שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגני הילדים
4. פיתוח צוות הגיל הרך
5. בנית תוכניות בגנים והפעלתן
6. רישום ושיבוץ ילדים בגני הילדים

 

מנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים-דפנה ליכוב
טלפון: 09-8971183

  dafnal@kfar-yona.org.il

תחומי אחריות מנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים:
אחראית  לגיבוש תכניות עבודה וליישום חזון החינוך היישובי.
קידום יוזמות פדגוגיות וחברתיות- ערכיות בבתי הספר.
ליווי מעקב ובקרה בבתי הספר היסודיים.
קיום קשר שוטף עם מנהלות בתי הספר.
יצירת דרכים להעלאת רמת ההישגים של התלמידים.
קידום תכניות הכשרה, העשרה, הנחייה והשתלמויות של צוותי הוראה.
התוויית מדיניות לחינוך היסודי היישובי.
אחריות לגיבוש קריטריונים להעברה בין המוסדות.
אחריות על הסייעות הכיתתיות והפרטניות, המזכירות ואבות הבית בבתי הספר.


מזכירה ראשית – מרגלית שמואל נאמן
09-8971151 
megis@kfar-yona.org.il

תחומי אחריות מזכירה ראשית:

1. מרכזת את משרד האגף.
2. אחראית על ביצוע הדפסות, תיוק, תאומים.
3. ניהול יומן פגישות עם גורמי פנים וחוץ .
4. רישום למוסדות החינוך .
5. מתווכת בין גורמי המועצה ובין מוסדות החינוך.
6. מתן שירותים אד - הוק לקהל בנושאים הנוגעים  לסטודנטים, הנחות ועוד.
7. הקלדת נתוני תושבים חדשים למחשב.
8. השתתפות בישיבות הוועדות בשעות הערב.

תחומי אחריות מזכירת האגף:

1. סיוע בביצוע הדפסות, תיוק, תאומים.
2. ניהול יומן פגישות עם גורמי פנים וחוץ .
3. סיועה ברישום למוסדות החינוך .
4. סיוע בתיווך בין גורמי המועצה ומוסדות החינוך.
5. סיוע במתן שירותים אד - הוק לקהל בנושאים כמו סטודנטים, הנחות.
6. ריכוז וניהול ועדות השמה ושילוב/הסעות בישוב ומחוץ לישוב

 

קב"ס - מר אלעד דוידוביץ
09-8971109
eladd@kfar-yona.org.il

קב"ס - גב' רחל לדאני
09-8971196
rachell@kfar-yona.org.il

תחומי אחריות קב"ס:

1. לעקוב אחר תלמידים בכדי למנוע נשירה והנשרה  ע"פ חוזר מנכ"ל.
2. אחראי על  חונכות לתלמידים נזקקים ומלווה את פרויקט "ידידים" .
3. שותף בטיפול במקבלי מלגות סטודנטים.

© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים